VoorleesExpress

Een toekomst zonder taalachterstand

Bekijk ook voorlezen

Wat is het?

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Door kinderen voor te lezen en taalspelletjes te doen, wordt er gewerkt aan leesplezier. Dat gebeurt bij een gezin thuis en eventueel aanvullend digitaal voor een periode van een aantal maanden.

Voorleesexpress.nl

Vrijwilliger worden?

Coco in drie talen

Lees je graag voor en werk je graag met kinderen? Dan kun je aan de slag als VoorleesExpress vrijwilliger! Je wordt getraind en begeleid, en je mag gratis boeken uitzoeken bij de bibliotheek. Je doet taalspelletjes en leest met de kinderen, waarbij je gratis toegang hebt tot (lees)materialen.
Daarbij word je ook een coach voor de ouders, en je streeft ernaar dat zij zelf blijvend hun kinderen meer stimuleren in de taalontwikkeling.

Meer weten over dit vrijwilligerswerk of je vrijblijvend aanmelden?

Neem contact op! Stuur een e-mail naar voorleesexpress@bibliotheekaandevliet.nl

Gezinnen kunnen meedoen als ze opgegeven worden door school, (maatschappelijk)werk of de kinderopvang. 

Stuur een e-mail

Voor wie is het?

Hulpzoekende ouders willen oefenen met de Nederlandse taal en het aanleren van nieuwe gewoonten die dat ondersteunen. Zowel Nederlandse als niet-Nederlandse gezinnen waarbij taalachterstanden gesignaleerd zijn door een kinderdagverblijf of school doen mee met de VoorleesExpress. Als er plek is en een gezin komt in aanmerking, dan krijgt het bericht met de vraag of ze mee willen doen en gaat de Bibliotheek aan de Vliet op zoek naar een match met een vrijwilliger.

Waarom is de VoorleesExpress zo belangrijk?

Bibliotheken vormen de verbinding tussen onderwijs, welzijn en thuis. De Bibliotheek aan de Vliet zet zich in voor leesbevorderingprogramma's: BoekStart, het educatie-aanbod voor kinderdagverblijven en scholen. En nu ook... De VoorleesExpress! Er zijn drie hoofdredenen waarom dit programma zo belangrijk is voor kinderen:

Gelijke kansen voor kinderen

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde mogelijkheden op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim. Bij gelijke intelligentie is het bepalend uit welk gezin je komt.

Voorkomen van laaggeletterdheid

Steeds meer kinderen en jongeren hebben moeite met lezen en dat aantal neemt alleen maar toe. Er is steeds meer sprake van laaggeletterdheid. Taalontwikkeling begint al in de jonge jeugd. Daarom is het belangrijk om er snel bij te zijn (signaleren, preventie) en kinderen en ouders te ondersteunen. Als dat niet gebeurt krijgen kinderen op jonge leeftijd een taalachterstand, dit halen ze vaak niet meer in.

Taalontwikkeling stimuleren

Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen.


Het begint achter de voordeur

In de afgelopen jaren hebben landelijk al veel vrijwilligers meegedaan met de VoorleesExpress. De Bibliotheek aan de Vliet doet sinds 2021 ook mee aan dit programma. Hieronder zie je twee filmpjes van wat een voorleesvrijwilliger doet bij gezinnen thuis. Kinderen beleven veel plezier van voorlezen!

Voorleesvrijwilliger Fiona

Voorleesvrijwilliger Jorinde


Lees-, kijk- en luistertips voor vrijwilligers📱 E-books in verschillende talen