Draagt u de bibliotheek een warm hart toe?

Iedereen met een hart voor de bibliotheek kan ons steunen. Omdat u lid bent, lid bent geweest of omdat u het belangrijk vindt dat de bibliotheek er is. Bijvoorbeeld om de jeugd te stimuleren tot leesplezier of om informatie toegankelijk te houden voor iedereen.

De Bibliotheek aan de Vliet besteedt veel aandacht en tijd aan het bevorderen van lezen en leesplezier. Leerlingen van basisscholen uit de regio komen jaarlijks naar de bibliotheek in Leidschendam, Rijswijk en Voorburg om hen te laten ervaren dat lezen niet alleen nuttig, maar ook leuk kan zijn.

Naast de collectie boeken biedt de Bibliotheek aan de Vliet ook de mogelijkheid om diverse maand- en weekbladen te lezen en/of te lenen. En op het gebied van digitale vaardigheden biedt de bibliotheek hulp. Er zijn onder andere cursussen Klik & Tik en Digitale Overheid voor eenieder die niet bedreven is in het gebruik van de computer en het digitaal regelen van bijvoorbeeld de belastingaangifte.

U kunt de bibliotheek steunen door een vrijwillige bijdrage van elk gewenst bedrag, eenmalig of jaarlijks.

ANBI

De Bibliotheek aan de Vliet heeft een Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

De regering stimuleert giften aan culturele instellingen. Een gift aan de bibliotheek kan daardoor een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting.

Uw vrijwillige bijdrage aan de bibliotheek kunt u overmaken op rekeningnummer
NL36 RABO 0166 8195 22 t.n.v. de Bibliotheek aan de Vliet en o.v.v. Donatie.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de officiƫle ANBI website of op de website van de Belastingdienst.

ANBI Formulier 2023

Missie en visie

De bibliotheek stimuleert verbeeldingskracht en is een onmisbare schakel voor een vitale samenleving. 

1. We stimuleren verbeeldingskracht door het bieden van de juiste context:

 • we maken kennis, informatie, kunst, literatuur en cultuur toegankelijk;
 • we wijzen de weg naar betekenisvolle partijen of informatiebronnen;
 • we faciliteren een leven lang leren.

2. We leveren een bijdrage aan een vitale samenleving door mensen, organisaties en kennis te verbinden:

 • we zijn op de hoogte van de behoeften van de inwoners van het werkgebied;
 • we hebben speciale aandacht voor kinderen en kwetsbare groepen;
 • we vormen met onze partners het maatschappelijke hart van de samenleving;
 • we zorgen voor geestelijk welzijn.

Raad van Toezicht

De Bibliotheek aan de Vliet heeft een Raad van Toezicht. Binnen de Raad van Toezicht worden de uitgangspunten van Cultural Governance toegepast. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Mevrouw E.Y. Bogerman
 • De heer L.F.F. Casteleijn
 • De heer F.A. van Hemert
 • Mevrouw C.C. Kliphuis
 • mevrouw E. Reddingius
 • Mevrouw W.F. de Waardt

De Bibliotheek aan de Vliet hanteert de CAO openbare bibliotheken. De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Foto's en logo's

Bent u een samenwerkingspartner en hebt u onze foto's van locaties en/of het logo van de Bibliotheek aan de Vliet nodig? Deze kunt u hier terugvinden:

CMYK logo

RGB logo

Locatie Voorburg

Locatie Leidschendam

Locatie Rijswijk

Reclame maken?

Met bijna 400.000 bezoekers per jaar is de Bibliotheek aan de Vliet voor bedrijven een aantrekkelijke plek om te adverteren.

In de locaties Leidschendam, Rijswijk en Voorburg kunt u uw advertentie presenteren op een beeldscherm. Verder kunt u folders neerleggen bij de ingang, in de buurt van het inleverpunt.

Bekijk of dit voor u een mogelijkheid is:

Ga naar adverteren & folders

Contactgegevens

Naam: Stichting de Bibliotheek aan de Vliet

Postadres: Postbus 601, 2270 AP Voorburg

Telefoon: 070 - 240 0 250

E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl

IBAN: NL36 RABO 0166 8195 22

BIC: RABONL2U

KvK-nummer: 41149795

BTW nummer: NL0028.13.531.B01

RSIN-nummer: 002813531