Raad van Toezicht

De Bibliotheek aan de Vliet is een stichting die werkt volgens de landelijke Governance code Cultuur. Deze code gaat over goed bestuur, gedragscode en toezicht. De Bibliotheek heeft een Raad van Toezicht die 6 keer per jaar bijeenkomt.

De leden van onze Raad van Toezicht

De leden zijn onbezoldigde vrijwilligers, met diverse achtergronden, die zich vanuit betrokkenheid, interesse en verantwoordelijkheidsgevoel inzetten voor de Bibliotheek.

Erica Reddingius-Dommering, voorzitter; districtsmanager Den Haag/Leiden bij de Divisie Uitkeren van het UWV

Stien Archie (aandachtsgebied financiƫn); werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werkgroep van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Mirjam Hendriks (aandachtspunt nieuwe media en digitaal leren); zelfstandig adviseur en projectleider o.a. op twee Hogescholen

Florette Tiemersma (aandachtspunt juridisch); manager Algemene Zaken bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Eveline van Scherpenzeel (aandachtsgebied HR), werkzaam als manager bij softwarebedrijf ORTEC