Missie, Visie & Beleidsplan

Als bibliotheek zijn we een verbinder van mensen, kennis en verhalen. We inspireren, wekken de nieuwsgierigheid en prikkelen de verbeelding. Zo maken we persoonlijke ontwikkeling toegankelijk voor iedereen en halen we het beste uit elkaar. Onderin deze pagina lees je meer over de plannen van het Huis van de Stad in Rijswijk.

Visie

De visie van de Bibliotheek aan de Vliet voor de komende jaren laat zich samenvatten in vier kernzinnen, waarin we onze kijk op ‘mens en samenleving’ geven en de rollen beschrijven die we voor onszelf weggelegd zien. Hieronder zijn deze kernzinnen voorzien van een korte toelichting. 

De samenleving dat zijn wij

Iedereen is gelijkwaardig aan elkaar, ongeacht een beperking, leeftijd, opleiding, afkomst, geloofsovertuiging, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Als bibliotheek geloven we in de kracht van de dialoog en samenwerking. Daarom zijn we waakzaam voor polarisatie van de samenleving en hebben we oog voor elkaar.

De Bibliotheek als verbinder in de gemeenschap

In deze continu veranderende wereld, pikken wij in een vroeg stadium signalen van verandering op. Dat doen we door midden in de gemeenschap te staan, door de bibliotheekmuren los te laten en de verbinding aan te gaan met onze omgeving. Wij stellen onze passie, kennis en kracht ten dienste van de netwerken waar we onderdeel van uitmaken. Als onderdeel van de lokale sociale infrastructuur streven we strategische samenwerkingsverbanden na. Met elkaar zien we waar kansen of risico’s liggen, onderzoeken we en delen we kennis. Voor, door en met elkaar kunnen we leren, inspireren en groeien.

De Bibliotheek als motor van persoonlijke ontwikkeling

Zowel je fysieke als mentale welbevinden groeit wanneer je in staat bent volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Als je gezien wordt om wie je bent en wat je kunt. Wij ondersteunen je daar waar dit gewenst is, zodat je je verder kunt ontwikkelen en kunt groeien. We zien ook je talenten en nodigen je uit je passies te volgen en je kennis hierover met anderen te delen. We willen je in staat stellen om zo volwaardig mogelijk onderdeel te kunnen uitmaken van de samenleving.

De Bibliotheek als kloppend hart van de stad

We bieden een plek voor iedereen, waar we mensen in staat stellen om anderen te ontmoeten en nieuwe mensen te leren kennen. Het is een belevenis om naar de bibliotheek te gaan, waar je verrast en geprikkeld wordt.


Beleidsplan in het kort

Bekijk hieronder de korte animatie-video waar het nieuwe beleidsplan kort wordt toegelicht.

Beleidsplan op papier

In de komende vier jaar maken wij als de Bibliotheek aan de Vliet, duidelijker dan voorheen, verbinding met de opgaven in onze lokale samenleving. De afgelopen jaren heeft de maatschappelijke functie van de bibliotheek zich verbreed naar het educatieve en sociale domein. Ook vanuit de lokale samenleving zijn functies toegevoegd en nam de vraag naar de bredere rol van de bibliotheek toe. 

Lees het beleidsplan 2021-2024 digitaal

Download het beleidsplan 2021-2024 (PDF)